Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Luty 2019

10.03.2019

2. Edycja Science Day: Polish Contribution - POSK w Londynie

science day 2019Science Day to popularno-naukowe wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności ze wszystkich grup wiekowych społeczności polonijnej jak i brytyjskiej. W ramach wydarzenia przewidziane są wykłady wybitnych specjalistów ze świata nauki. Oprócz tego organizowane będą interaktywne warsztaty, w czasie których uczestnicy (dzieci, młodzież i dorośli) będą mogli aktywnie poznać tajniki nauki poprzez twórcze rozwiązywanie problemów oraz zabawę intelektualną. Jest też przewidziana otwarta przestrzeń w ramach Science Show, gdzie goście będą mieć możliwość do bezpośredniego kontaktu i zapoznania się z nauką i techniką.

Cel Science Day:

● popularyzacja nauki wśród polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii

● promocja osiągnięć polskich naukowców w Wielkiej Brytanii

zainteresowanie młodzieży nauką, informowanie o możliwościach zawodowych – wyborze kariery

● nawiązanie współpracy z polskimi organizacjami naukowymi znajdującymi się poza granicami kraju

● integracja polskiej społeczności

integracja ze środowiskiem brytyjskim i wspieranie dialogu polsko-brytyjskiego

● budowanie pomostów między naukami ścisłymi a humanistycznymi

Trzy formy interakcji z nauką, dające zarówno osobom prowadzącym, jak i uczestnikom możliwość wyboru formy dla nich najbardziej odpowiedniej, niezależnie od wieku, profesji i zainteresowań.

WARSZTATY INTERAKTYWNE - zajęcia opierające się na zastosowaniu nauki w codziennym życiu w połączeniu z aktywnym uczestnictwem, twórczym rozwiązywaniem problemów oraz zabawą intelektualną.

WYKŁADY POPULARNONAUKOWE - seminaria z zakresu różnych dziedzin nauki podzielone na bloki tematyczne. Po każdym wykładzie będzie możliwość zadania pytań oraz dyskusji.

• POKAZY NAUKOWE – doświadczenia i prezentacje. pokazów jest przyciągnięcie uwagi widza do jednego konkretnego problemu/zagadnienia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, natomiast uczestnictwo w warsztatach wymaga wcześniejszej rejestracji. Rejestracja na stronie https://www.welcome2science.pl/.

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (PTNO) www.ptno.org

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) www.puno.edu.pl

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii www.stpuk.org

Polonium Foundation (PF) www.poloniumfoudation.org