Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Konwent Seniorów


Konwent Seniorów powołany na Walnym Zebraniu EFPSNT w Londynie w 2015 r. jest organem doradczym Zarządu i Sekretariatu Generalnego przy podejmowaniu ważnych i angażujących Federację decyzji. 


Skład Konwentu:

Koordynator : prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec - STPwWB

Członkowie :

prof. dr hab. Romuald BRAZIS – SNPL
prof. dr inż. Ryszard CHMIELOWIEC – STPwWB
dr inż. Andrzej FÓRMANIAK – STPwWB
dr inż. Leszek KASPRZAK – STPwWB
mgr inż. Krzysztof RUSZCZYŃSKI – STPwWB
mgr inż. Lucjan SOBKOWIAK – SITPF