Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Rada Naukowa


Rada Naukowa została powołana na Walnym Zebraniu EFPSNT w Londynie w 2015 r. Jej zasadniczą rolą jest wypracowanie długofalowego programu Federacji, opartego o wytyczne wynikającego z wizji i misji EFPSNT. Rada Naukowa ma charakter doradczy.

Skład Rady:

Przewodniczący : dr inż. Jacek Gierliński (mechanika) - STPwWB

Członkowie :

prof. dr hab. Romuald BRAZIS (fizyka) – SNPL
prof. dr inż. Włodzimierz BRONIC-CZERECHOWSKI (architektura) – STPwWB
prof. dr inż. Ryszard CHMIELOWIEC (mechanika) – STPwWB
dr inż. Andrzej FÓRMANIAK (mechanika) – STPwWB
dr inż. Jan KOLENDO (fizyka, elektronika) – SNPL
dr Olgierd LALKO (chemia) – STPwWB
dr inż. Włodzimierz MIER-JĘDRZEJOWICZ – STPwWB
dr hab. inż. Jerzy NIZIŃSKI (ekologia środowiskowa) – SITPF
dr inż. Monika OBRĘBSKA (informatyka) – SITPF
dr jan SUSKI (mikroelektronika) – SITPF
prof. dr Wojciech STANKIEWICZ (fizyka) – SNPL
prof. dr inż. Mirosław Wyszyński (mechanika) – STPwWB
dr inż. Marian ZASTAWNY (mechanika) – STPwWB

Program Rady Naukowej - link do dokumentu w pdf