Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Ramowy Program Działalności

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKIEJ FEDERACJI POLONIJNYCH STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH

Program określa główne kierunki działalności, nie zajmując się przy tym sprawami organizacyjnymi, które pozostają w kompetencjach Zarządu.

 1. Propagowanie istnienia, celów i rozwoju Federacji.

 2. Propagowanie osiągnięć polskiej myśli naukowo-technicznej (przeszłych i współczesnych) na forum Europejskim, poprzez:

  a) stronę internetową Federacji,
  b) przygotowywanie informacji prasowych,

  c) artykuły lub specjalne wydania czasopisma "Nauka i Technika",
  d) wspomaganie i propagowanie działań entuzjastów poszczególnych przedsięwzięć (np. Enigmy czy innych polskich osiągnięć technicznych w czasie wojny i obecnie),
  e) nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z polską i europejską prasą techniczną.

 3. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie nauki i techniki (szczególnie polskich aspektów) w lokalnych środowiskach (polonijnych), poprzez:

  a)wykłady (w siedzibach Stowarzyszeń lub innych ośrodkach skupiających środowiska naukowo-techniczne),
  b)artykuły, audycje itp. w mediach polonijnych.

 4.  Prowadzenie doradztwa w sprawach wymogów stawianych inżynierom w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej (w porównaniu z typowym przygotowaniem inżynierskim w Polsce).

 5. Współpraca z odpowiednimi organizacjami poza Polską w zakresie uznawania polskich stopni i tytułów naukowych oraz przygotowanie realistycznego "rankingu" polskich uczelni na użytek

 6. zainteresowanych organizacji w Unii Europejskiej.

 7. Doradztwo polskim uczelniom w zakresie programów studiów inżynierskich - m.in. w odniesieniu do praktycznego przygotowania zawodowego, zarządzania i ekonomii (business, small enterprise, commerce itp).

 8. Doradztwo i wydawanie opinii na temat szeroko pojętej polskiej polityki naukowo-technicznej w odniesieniu do Unii Europejskiej.

 9. Wspieranie polskich interesów w dziedzinach współpracy polskich środowisk naukowych i technicznych z odpowiednimi ośrodkami w UE oraz uczestnictwa w europejskich programach badawczych.

 10. Współpraca z polskimi organizacjami (w szczególności z NOT) w zakresie nawiązywania kontaktów i szukaniu partnerów do europejskich programów badawczych.

 11. Nawiązywanie i rozwijanie znajomości oraz gromadzenie informacji o polskich inżynierach i naukowcach pracujących w europejskich firmach i na uczelniach.