Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Lipiec 2014

meeting stp ukbimtgSPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI UK BIM TASK GROUP

W dniu 15 lipca br. w biurze STP miało miejsce nieformalne spotkanie pomiędzy przedstawicielami UK Building Information Modelling (BIM) Task Group i Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP). UK BIM Task Group reprezentowane było przez profesora Davida Philp’a, Szefa ds. Wdrożenia BIM-u oraz Monikę Orzeszak, Specjalistę ds. Komunikacji, Promocji i Redaktora Newslettera UK BIM Task Group. STP i EFPSNT reprezentowali Prezes STP Piotr Dudek oraz Z-ca Sekretarza Generalnego EFPSNT Marek Piekarski.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze a dyskusje – które uznano za bardzo konstruktywne – dotyczyły m.in. możliwości w zakresie szeroko pojętej współpracy oraz wspólnych przedsięwzięć pomiędzy organizacjami.

Profesor David Philp, który został oddelegowany do UK BIM Task Group z Cabinet Office, brał udział w I Międzynarodowej Konferencji "BIM dla Polski – Ryzyko i Wyzwania" zorganizowanej przez STP w marcu br. w Londynie.

Organizacja UK BIM Task Group wspiera i pomaga w realizacji Rządowego Programu Strategii w Sektorze Budownictwa oraz realizuje działalność w zakresie wzmocnienia brytyjskiego sektora publicznego. Bezpośrednim celem tej działalności jest przygotowanie wszystkich departamentów w brytyjskich centralnych instytucjach rządowych do wdrożenia BIM-u do roku 2016 na poziomie minimum 2.


Czerwiec 2014

KONFERENCJA SITPF: JAN CZOCHRALSKI - PRAOJCEM ELEKTRONIKI PÓŁPRZEWODNIKOWEJ

W piątek 23 maja br. - w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, 74, rue Lauriston, 75116 Paris, odbyła się konferencja na temat Jana Czochralskiego, nazywanego często „praojcem elektroniki półprzewodnikowej” i praktycznie nieznanego ogólnemu społeczeństwu, nawet technicznemu, oraz jego technologii w dziedzinie tworzenia nowych materiałów. Konferencja ta była zorganizowana wspólnie przez SITPF i Stację Naukową PAN w Paryżu.

Dalsze informacje.


Kwiecień 2014

stiplMIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STIPL PT: "INNOWACYJNE PROJEKTY ŹRÓDŁEM WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI FIRM I DROGĄ DO LEPSZEGO ZASPOKAJANIA POTRZEB SPOŁECZNYCH"

W dniach 23-26 kwietnia br. w Wilnie, Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP), we współpracy z FSNT NOT Ostrołęka oraz Wydziałem Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie - organizuje Międzynarodową Konferencję zatytułowaną: "Innowacyjne projekty źródłem wzrostu konkurencyjności firm i drogą do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych".

Konferencji towarzyszy bogaty program dodatkowych imprez m.in. zwiedzanie zabytków Wilna, Seminarium pt. "Międzynarodowa współpraca gospodarcza – warunki, możliwości i szanse", wizyta na XXI Międzynarodowych Targach Budownictwa "RESTA-2014" na LITEXPO, czy też liczne spotkania towarzyskie i biznesowe.

Konferencja STIPL – Program
Konferencja STIPL – Zaproszenie


Marzec 2014

bim pl stpukI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STPwWB "BIM DLA POLSKI – RYZYKO I WYZWANIA"

W dniach 21-23 Marca 2014r., z inicjatywy Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, odbyła się w Londynie I Międzynarodowa Konferencja zatytułowana „BIM dla Polski – Ryzyko i Wyzwania”. Konferencja dotyczyła zagadnień poświęconych BIM-owi czyli Building Information Modelling (Modelowanie Informacji o Budowlach). Jej przesłaniem były możliwości bezpośredniego wykorzystania Procesu BIM-owskiego w warunkach polskich i z realną korzyścią dla Polski.

Konferencja została zorganizowana z udziałem przedstawicieli firm projektowych i wykonawczych, ośrodków badawczych, wyższych uczelni, stowarzyszeń i organizacji technicznych oraz organizacji rządowych z Polski i Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie i Wnioski z I Międzynarodowej Konferencji „BIM dla Polski – Ryzyko i Wyzwania”


Luty 2014

flash info 01NOWE WYDAWNICTWO EFPSNT: "FLASH INFO"

Z przyjemnoscią informujemy, iż ukazało się inauguracyjne wydanie „Flash Info” - nowego wydawnictwa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Zasadniczym celem tego wydawnictwa jest skrótowa informacja o bieżącej działalności - zarówno Federacji jak i stowarzyszeń członkowskich - podkreślająca tym samym, olbrzymi wkład polskiego środowiska technicznego w krajach Europy. Wyrażamy nadzieję, że wydawnictwo to będzie wektorem promocji Federacji i jej członków w środowisku polskim i polonijnym. W chwili obecnej przewidujemy wydawanie „Flash Info” w cyklu 2-miesięcznym. Będzie on rozsyłany głównie pocztą elektroniczną oraz bedzie dostępny na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy Państwa do działu "Publikacje", w którym znajdą Państwo wszystkie numery naszego nowego wydawnictwa "Flash Info".


Styczeń 2014

koncert noworoczny 2014 miniKONCERT NOWOROCZNY, WIEDEŃ 2014

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii (VPI), w ramach cyklu koncertów "Muzyka i Technika", zaprasza na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 27 stycznia 2014 r. o godzinie 19:00 w Sali Jana III Sobieskiego w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu przy Boerhaavegasse 25.

W koncercie wystapią: Julian Alberto Henao Gonzales (Tenor) oraz Cezary Kwapisz (Fortepian) a w programie koncertu znajdą się arie operowe oraz utwory latynoamerykańskie. Artyści przedstawią dzieła takich klasyków jak: J.S. Bach, G.F. Händel oraz G. Gershwin. Koncert Noworoczny w Wiedniu odbywa sie pod patronatem honorowym Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.