Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Wrzesień 2012

IX ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE EFPSNT, PARYŻ 2012

W dniu 29 września 2012 r. - w Stacji Naukowej PAN w Paryżu - odbędzie się Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, w którym wezmą udział delegaci z polonijnych stowarzyszeń inżynierskich z Austrii, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W trakcie zebrania, Stowarzyszenie Inżynierow i Techników Polskich we Francji przekaże prezydencję Federacji na kadencje 2012-2013 Zrzeszeniu Federalnemu Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech. Spotkanie Kolegów-inżynierów Federacji rozpocznie się wspólną kolacją w restauracji „La Crémaillère 1900” na Montmartre w piątek 28-go września o godz. 20:00. Tegoroczne WZ EFPSNT połączone jest z szeregiem imprez towarzyszących m.in. Konferencją Energetyczną, III Polonijnym Turniejem Golfowym oraz Jubileuszem 95-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF).


Wrzesień 2012

KONFERENCJA NA TEMAT ZAGADNIEŃ ENERGETYCZNYCH POD PATRONATEM EFPSNT

29-go września, w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w godzinach przedpołudniowych, będzie miała miejsce konferencja pt. „Współczesne problemy energetyczne”, zorganizowana przez SITPF. Referaty wygłoszą Koledzy z SITP z Francji, z STP z Wielkiej Brytani i ZFPIT z Niemiec. Wśród poruszonych tematów znajdą sie m.in.: „Jakie energie w przyszłości dla Polski?”, „Biopaliwa wczoraj, dzisiaj i jutro”, „Ogniwa wodorowe – paliwo przyszłości”, „Budownictwo pasywne oraz technologie upasywniające w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej” oraz „Elektrownie wiatrowe we Francji”.

Dalsze informacje.


Wrzesień 2012

turniej golfowy 3 miniIII POLONIJNY TURNIEJ GOLFOWY O „PUCHAR SITPF”

W dniach 28-29 września będzie miał miejsce III Polonijny Turniej Golfowy o „Puchar SITPF” pod Honorowym Patronatem Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Persona, rownież znakomitego golfisty. Głównymi organizatorami turnieju są nasze Koleżanki - Kasia André i Marianna Rebouillat, a udział wezmą golfiści z Francji, Niemiec, Polski i USA. Turniej odbędzie się na eksluzywnych polach golfowych: Fourquex i Bethemont.

 

 

  


Wrzesień 2012

JUBILEUSZ 95-cio LECIA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POLSKICH WE FRANCJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji obchodzi w roku bieżącym 95-cio lecie swojego istnienia. Aby uświetnić ten Jubileusz SITPF organizuje uroczystą kolację w dniu 29-go września w restauracji „Cafe Barge” na Sekwanie od godz. 20:00 do 2:00 nad ranem. W kolacji udział wezmą delegaci przybyli na WZ Federacji, uczestnicy turnieju golfowego oraz członkowie SITPF. W trakcie wieczoru, zwycięzcom turnieju golfowego, zostanie wręczony Puchar SITPF oraz nastąpi rozdanie licznych nagród.


Kwiecień 2012

EUROPEJSKIE SYMPOZJUM NA TEMAT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

W dniach 28-30 marca br. odbyło się we Francji, w Paryżu i Orleanie, Europejskie Sympozjum pt. „Współczesne problemy ochrony przeciwpwodziowej”. W kontekście katastrofalnych powodzi jakie w sposób powtarzalny nawiedzają Polskę, Francję i inne kraje Europy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji wystąpiło z inicjatywą zorganizowania sympozjum europejskiego we współpracy z Wrocławską Radą FSNT NOT, Stacją Naukową PAN w Paryżu oraz Stowarzyszeniem „Loire-Vistule” w Orleanie.

Zasadniczym celem Sympozjum była analiza skutecznych środków zmniejszania zagrożeń powodziowych poprzez wymianę doświadczeń, wyłonienie nowych rozwiązań i wzmocnienie współpracy europejskiej w tej dziedzinie.

Uznając ważność tej inicjatywy, Parlament Europejski poprzez ówczesnego Przewodniczącego Prof. Jerzego Buzka, objął Sympozjum Honorowym Patronatem. Poparcia temu przedsięwzięciu udzielił J.E. Tomasz Orłowski, Ambasador Polski we Francji. Wsparcia bądź to logistycznego bądź też finansowego udzieliły:

- Institut de Recherche pour le Développement (IRD) w Orleanie
- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL Centre)
- Miasto Wrocław
- Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) w Orleanie
- Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
- Rada Regionalna regionu Centre

Patronat medialny zapewniły: „Przegląd Techniczny” i „Gospodarka Wodna”.

W Sympozjum wzięło udział ponad 80 specjalistów głównie z Polski i Francji. Obecni byli także uczestnicy z Czech, Rumunii i Austrii.

Sprawozdanie z Sympozjum w wydaniu specjalnym „Biuletynu Informacyjnego” SITPF.