Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Czerwiec 2022

V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 

V SZIP 1    V SZIP 2

23-25 czerwca 2022 r.

W dniach 23-25 czerwca br. 16 członków ze wszystkich sześciu stowarzyszeń EFPSNT wzięło udział w Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich odbywającym się w Politechnice Śląskiej w Gliwicach pod hasłem: „Inżynierowie dla zdrowej planety.
Wielu z nich wzięło udział lub prowadziło dyskusje w sesjach panelowych na różne tematy, m.in.: rola inżynierów w świecie po pandemii COVID-19, cyberbezpieczeństwo, domy pasywne, ekologiczny transport, spersonalizowana medycyna, organizacje inżynierskie a młodzież, jak nie zginąć w zalewie informacyjnym, co szkodzi ludziom i planecie i jakie są perspektywy na przyszłość czy też czy społeczeństwo potrzebuje kultury technicznej ?
Sekretarz Generalny Federacji, Janusz Ptak, wziął udział w konferencji prasowej poprzedzającej Zjazd a także w części oficjalnej skierował, w imieniu EFPSNT, „PRZESŁANIE” do Organizatorów i Uczestników Zjazdu. Przesłanie to wręczył Wiceprezesowi FSNT NOT prof. Stafanowi Góralczykowi z prośbą o przekazanie nieobecnej na Zjeździe z powodów zdrowotnych, Pani Prezes NOT, Ewie Mańkiewicz-Cudny.

W trakcie wieczornej Gali, medalem im. Piotra S. Drzewieckiego (najwyższe wyróżnienie FSNT-NOT) uhonorowano osoby, które wnoszą duży wkład w integrację polskiego i polonijnego środowiska technicznego. Otrzymali go: Krystyna LIZARD – Prezes SITPF, Robert NIEWIADOMSKI – Prezes STIPL, Wojciech ROGALSKI – Prezes VPI oraz Krzysztof SZWEDA i Piotr ŚWIEBODA z STP.
Pełną relację ze zjazdu można znaleźć na https://www.szip.org.pl/podsumowanie
W fazie przygotowawczej do Zjazdu wywiadu Pani Jolancie Czudak, Redaktor Naczelnej AURA współpracującej z NOTem, udzielili: Potr Świeboda nt. polskich inżynierów na rynku brytyjskim oraz Janusz Ptak nt. integracji polonijnych inżynierów w Europie. Wywiady te ukazały się w N° 6 „Przeglądu Technicznego” z czerwca 2022 r.

W Biulytynie Informacyjnym FSNT NOT N° 7 z lipca br. można z,naleźć szeroki opis Zjazdu a także Podsumowanie oraz Przesłanie Zjazdu. 

Icone PDF

Biuletyn Informacyjny FSNT NOT N° 7 lipiec 2022