Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Luty 2020

28. luty 2020 godz. 19:00
Konferencja SITPF « Les Tremblements de Terre Géants »

Konferencja w języku francuskim prof. Barbary Romanowicz

Biblioteka Polska w Paryżu, 6 Quai d'Orléans, 75004 Paris

Afisz 2020 02 28

Pani Barbara Romanowicz, doktor w dziedzinie geofizyki i badaczka w CNRS, jest profesorem w Collège de France i University of Berkeley w Kalifornii, gdzie kieruje laboratorium sejsmologicznym.
Jest Kierownikiem Katedry Fizyki Ziemi w Collège de France.
Jej wkład naukowy dotyczy głównie sejsmicznych głębokich obrazów ziemi.
Interesuje się procesami pękania warstw będących u źródła trzęsień ziemi i rozwojem obserwatoriów trzęsień ziemi.
Jest autorką blisko 250 artykułów w różnych czasopismach i autorami książek, takich jak: „Fizyka wnętrza Ziemi” oraz „Sejsmologia i struktura Ziemi”.