Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Listopad 2019

10-12. października 2019 r. Walne Zebranie EFPSNT w Wilnie

W dniach 10-12. października 2019 r. w Wilnie miało miejsce spotkanie członków Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zorganizowane w związku z jej XVI Walnym Zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Towarzyszyły mu konferencja naukowo-techniczna pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości”, wieczór galowy oraz wycieczka po Wilnie i jego okolicach.
To doroczne spotkanie, organizowane każdorazowo przez stowarzyszenie członkowskie kończące rok swojej prezydentury Federacji jest nie tylko okazją do statutowego Walnego Zebrania delegatów i przekazania prezydentury na rok następny, ale również, a może nawet przede wszystkim, okazją do spotkania się polskich i polonijnych naukowców i inżynierów z Europy, lepszego wzajemnego poznania się, zaciągnięcia więzów przyjaźni a także zorganizowania interesującej konferencji i lepszego zapoznania się z krajem kolejnego organizatora.
W tym roku, gościło nas Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w Wilnie. Głównym organizatorem wydarzenia był Prezes SNPL, prof. dr Henryk Malewski.
Szczegóły spotkania w zalaczonej notatce

Notatka ze spotkanie EFPSNT w Wilnie w 2019 r.