Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Maj 2019

Broszura 15-lecia EFPSNT 2004-2019

Z okazji przypadającej 15. rocznicy założenia Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Sekretarz Generalny Kol. Janusz Ptak sporządził publikację opartą na osobistych notatkach z okresu tworzenia i 15-letniej działalności EFPSNT jak również na sprawozdaniach z zebrań i konferencji oraz informacji o działalności, nadesłanych przez stowarzyszenia członkowskie.
Broszura została zredagowana w sposób możliwie egzostywny, aby dać Czytelnikowi jak najpełniejszy obraz roli Federacji w polonijnym środowisku naukowo-technicznym a jednocześnie przypomnieć Koleżanki i Kolegów, tych którzy ją tworzyli i na codzień działają.

Broszura EFPSNT15 lat EFPSNT 2004-2019