Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Luty 2019

25-27.04.2019

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - DKP w Wilnie

Temat : Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...

snpl logoOrganizator: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL)

Partnerzy : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku,
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

W 450. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej, konferencja ma na celu analizę przesłanek zawarcia Unii Lubelskiej i jej wpływu nie tylko na rozwój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale też na współczesne stosunki geopolityczne w Europie oraz próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących następujących kwestii: 

  • Jakie nauki możemy wyciągnąć z doświadczeń Unii Lubelskiej i co z tych pozytywnych doświadczeń możemy wnieść do Unii Europejskiej?

  • Czy obecnie mamy wspólne tradycyjne wartości i przewodnią ideę europejskiej solidarności?

  • Czy dążymy do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, czy pragniemy zachować związek silnych państw narodowych?

  • Przesłanki zawarcia Unii Lubelskiej: ich ocena z pozycji polskich, litewskich i innych naukowców oraz polityków na początku wieku XX i XXI, a prawda historyczna;

  • Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów po zawarciu Unii Lubelskiej;

  • Gry sił i interesów we współczesnej polityce europejskiej – „jądro“ i peryferie?

  • Projekt „Unia Europejska“ – współczesne wyzwania i zagrożenia;

  • Miejsce tradycyjnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz nowych wspólnot narodowych i religijnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej i prawnej krajów UE.

Analiza i ocena tych zjawisk pozwoli na przedstawienie osiągnięć, problemów i zagrożeń, z którymi na przestrzeni wieków zetknęła się nie tylko mniejszość polska na Litwie, lecz także inne mniejszości narodowe w krajach europejskich. Retrospektywna ocena tych zagadnień ma być platformą do zrozumienia współczesnych problemów współistnienia różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, a także nowych wspólnot etnicznych i religijnych w jednym oddzielnie wziętym państwie i w Unii Europejskiej oraz bazą do analizy dobrych praktyk europejskich, a także wypracowania propozycji, usprawniających współżycie różnych grup narodowych i etnicznych. Uczestnicy konferencji zaprezentują analizę omawianych zagadnień zarówno z punktu widzenia historii, jak i socjologii, politologii, prawa oraz szeroko rozumianych nauk o kulturze.

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej SNPL – www.snpl.lt