Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Aktualności

Luty 2020

Process streamlining and automation: Introduction

LUTY 2020


The presentation will cover:
• process automation tools and technologies
• enhancing users' Office 365 experience
• harnessing the power of cloud computing
• and more all, where relevant, supplemented with practical examples from Tideway-East.


About the presenter: Arkadiusz Stasiak is a Graduate Software Engineer supporting the CVB JV Thames Tideway Tunnel delivery team. He is the first software engineer in CVB JV and one of the very first software engineers in his parent company, Costain, embedded in a construction delivery team.

 

 

Styczen 2020

23 stycznia 2020 r. godz. 19:00

Konferencja SITPF "Intelligence artificielle - les hommes et les robots"

Biblioteka Polska, 6, quai d'Orléans, 75004 Paryż

Konferencja w języku francuskim czlonka SITPF mgr inz. Janusza Ptaka

Sztuczna inteligencja (AI) stała się prawdziwym zjawiskiem mody, ponieważ teraz wszyscy o tym mówią, od mediów po uniwersytety, ale przede wszystkim zjawisko transformacji naszego społeczeństwa.
Celem tej konferencji nie jest rozwinięcie aspektów technicznych, ale przybliżenie słuchaczom, w jaki sposób ta technologia będzie w stanie wpłynąć na całą populację, poprzez postawienie pytań związanych z obszarami zastosowań, zaletami i możliwymi niebezpieczeństwami, w tym etyka, i jak sztuczna inteligencja zmieni nasze życie.

Afisz 2020 01 23

 

Grudzien 2019

Status stowarzyszeniowy (Professional Affiliate) w brytyjskim Engineering Council dla STP

emailHead 600px

engc logo 300dpi hi def

Prezes STP, mgr inż. Piotr Świeboda z ogromną przyjemność informuje, że po trzech latach ciężkiej pracy Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii uzyskało status stowarzyszeniowy (Professional Affiliate) w brytyjskim Engineering Council. STP jest jedyną w tym gronie organizacją zrzeszającą mniejszość narodową! Niezmiernie cieszymy się, z rosnącego prestiżu i uznania okazanego naszej działalności.

Engineering Council prowadzi rejestr i reguluje nadawanie licencji inżynierów w Zjednoczonym Królestwie. Obecnie jest tam zarejestrowanych ok. 230 tysięcy inżynierów. Engineering Council jest odpowiednikiem polskich samorządów zawodowych, które nadają uprawnienia zawodowe jak np. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej czy Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Uzyskanie statusu stowarzyszeniowego wiązało się z szeregiem zmian formalno-prawnych oraz organizacyjnych. Stworzyliśmy między innymi nowy, nowoczesny statut oraz zmieniliśmy formę prawną stowarzyszenia na CIO (Charitable Incorporated Organisation). Stowarzyszenie jest teraz formalnie zarejestrowane w Charity Commission pod numerem 1181306.

Jednocześnie unowocześniliśmy nasze logo oraz gruntownej zmianie poddaliśmy nasz system zarządzania informacjami. Powstał szereg nowych procedur i poradników dokumentujących i opisujących zasady naszej działalności. Mamy nadzieję, że dzięki poczynionym zmianom, które umożliwiły nam uzyskanie statusu stowarzyszeniowego w Engineering Council, STP będzie się dalej prężnie rozwijało i zachęci to nowe osoby do wstępowania w nasze szeregi.

Serdecznie gratulujemy naszym Koleżankom i Kolegom w Wielkiej Brytanii !

 

 

Listopad 2019

28 listopada 2019 r. godz. 19:00

Konferencja SITPF „Tajemnice rozwoju leku”

Biblioteka Polska, 6, quai d'Orléans, 75004 Paryż

Konferencja w języku francuskim pani Laurence Benissan, prezesa IDD-Xpert na temat „Tajemnice rozwoju leku”.

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji we współpracy z Polskim Towarzystwem Historyczno-Literackim i Stowarzyszeniem Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji.
Laboratorium IDD-Xpert, utworzone w Evreux pod koniec 2012 r., było w stanie przewidzieć rozwój swojego sektora pod względem usług badawczo-rozwojowych, stając się kluczowym graczem w branży farmaceutycznej.
Laurence Benissan zdobyła nagrodę Best Western Entrepreneur of the Year na Women Equity Forum.
Na tej konferencji wzbogacimy naszą wiedzę na temat opracowywania i produkcji leków, których jesteśmy również użytkownikami.

Afisz 2019 11 28

 

Listopad 2019

10-12. października 2019 r. Walne Zebranie EFPSNT w Wilnie

W dniach 10-12. października 2019 r. w Wilnie miało miejsce spotkanie członków Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zorganizowane w związku z jej XVI Walnym Zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Towarzyszyły mu konferencja naukowo-techniczna pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości”, wieczór galowy oraz wycieczka po Wilnie i jego okolicach.
To doroczne spotkanie, organizowane każdorazowo przez stowarzyszenie członkowskie kończące rok swojej prezydentury Federacji jest nie tylko okazją do statutowego Walnego Zebrania delegatów i przekazania prezydentury na rok następny, ale również, a może nawet przede wszystkim, okazją do spotkania się polskich i polonijnych naukowców i inżynierów z Europy, lepszego wzajemnego poznania się, zaciągnięcia więzów przyjaźni a także zorganizowania interesującej konferencji i lepszego zapoznania się z krajem kolejnego organizatora.
W tym roku, gościło nas Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w Wilnie. Głównym organizatorem wydarzenia był Prezes SNPL, prof. dr Henryk Malewski.
Szczegóły spotkania w zalaczonej notatce

Notatka ze spotkanie EFPSNT w Wilnie w 2019 r.

 

 

Październik 2019

8 novembre 2019 à 19:00

CONFÉRENCE : FUTUR DES HÉLICOPTÈRES

en langue française de
Tomasz KRYSIŃSKI
Vice-président 
de Recherche, d’Innovation et de Développement
de Airbus Hélicoptères

organisée par ASSOCIATION DES INGENIEURS
ET TECHNICIENS POLONAIS EN FRANCE
en collaboration avec
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE POLONAISE
- BIBLIOTHÈQUE POLONAISE DE PARIS

Bibliothèque Polonaise
6, quai d’Orléans, 75004 PARIS
(Métro: Pont Marie, Saint Paul)
Afisz 2019 11 08H

Wrzesień 2019

Walne Zebranie EFPSNT 11.10.2019

Logo EFPSNT

W dn. 11 października 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się walne zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT), której w roku bieżącym przewodniczy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). W obradach walnego zebrania EFPSNT uczestniczą osoby funkcyjne Federacji, prezesi i delegaci stowarzyszeń narodowych.
W tym samym dniu, po południu, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości” (udział w konferencji tylko po uprzedniej rejestracji).

Zaproszenie - pdf

Zgloszenie uczestnictwa - pdf

Zgloszenie referatu - pdf

Program spotkania - pdf

Konferencja - pdf