Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.
(The Association of Polish Engineers in Great Britain)

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (The Association of Polish Engineers in Great Britain), w okresie swojej nieprzerwanej działalności, spełniało różne role. W latach wojennych STP prowadziło kartoteki techników polskich rozproszonych w krajach wolnego świata: USA, Kanada, Palestyna, Turcja, Iran, Brazylia (około 5500 nazwisk). Posiadało swoje delegatury STP w Belgii, Szwajcarii, Algierze, Rodezji, Nowej Zelandii. Współpracowało ze Stowarzyszeniami Inżynierów i Techników Polskich we Francji i we Włoszech. Ważniejsze osiągnięcia okresu wojennego: zespolenie wszystkich sił technicznych dla zwycięstwa nad Niemcami. Polski Wojskowy Warsztat Radiowy - ENIGMA, wynalazki/ulepszenia wyposażenia wojskowego (wykrywacz min, działko p-lotnicze "Polsten", wykrywanie łodzi podwodnych, miniaturyzacja radiostacji, peryskop czołgowy, wyrzutniki bombowe w samolotach, etc.), RAST - Rada Akademickich Szkół Technicznych, Wojskowy Instytut Techniczny-projektowanie odbudowy Polski. Ponad 800 członków STP pracowało w przemyśle i instytucjach technicznych na terenie WB. Prawne zalegalizowanie działalności STP w Wielkiej Brytanii odbyło się w maju 1948 - poprzez powołanie Institution of Polish Engineers in Great Britain. Zapewnienie szkolenia zawodowego dla Polaków na uchodźstwie (kursy kreślarskie i konstruktorskie oraz Polish University College Association Ltd, Biblioteka Polska. Rok 1963: STP inicjuje budowę POSKu, Fundusz Samopomocy Stowarzyszenia, Fundusz Dr. Inż. Jana Dzienisiewicza (Jan Dzienisiewicz Fund) zapewniający pomoc stypendialna dla Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Komisja Wydawnicza - literatura zawodowa, "Technika i Nauka" (45-lat i 71 numerów), Techniczna i Komercjalna Pomoc dla Polski (TACAP), współpraca z bratnimi stowarzyszeniami poza granicą kraju oraz od 1996 z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w kraju, współorganizacja międzynarodowych sympozjów "Polacy Razem". Warto zaznaczyć, że STP zainicjowało organizacje miedzynarodową, przyczyniając się do powołania w 1956r. Zwiazku Stowarzyszeń Inżynierów i Techników Polskich za Granicą, ktore jednak nie rozwinęło swojej działalności.

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stpuk.org
(Strona Stowarzyszenia otworzy się w nowym oknie a bieżące zostanie automatycznie zamknięte)