Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech T.z.
(Bundesverband der Polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V.)

Podłożem obecnej struktury Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech T.z. (Bundesverband der Polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V.) były zorganizowane formy działalności polskiego środowiska naukowo-technicznego w RFN datowane na rok 1983, kiedy to na Uniwersytecie Technicznym w Aachen (Akwizgran) z inicjatywy studentów, asystentów i profesorów kontraktowych polskiego pochodzenia powstał Klub Naukowo-Techniczno-Gospodarczy (nierejestrowany). W dniu 4 lipca 1997 roku Sąd Grodzki w Bonn dokonał rejestracji Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech i wpisał do rejestru organizacji prawa niemieckiego a Urząd Finansowy w Bonn przyznał Zrzeszeniu Federalnemu status organizacji wyższej użyteczności publicznej.

Celem Zrzeszenia jest wspieranie procesu porozumienia niemiecko-polskiego na podstawie Traktatu z dnia 17.06.1991 i związanej z tym wymianie listów Ministrów Spraw Zagranicznych, poprzez m.inn. wspieranie wymiany naukowo-technicznej i gospodarczej w szczególności miedzy Republiką Federalną Niemiec i Polską. W ramach Zrzeszenia Federalnego działają następujące Komisje i Zespoły o zasięgu międzynarodowym: Komisja Techniki Laserowej i Światłowodowej, Komisja Przystosowania Polskich Norm do Norm Unii Europejskiej, Komisja Transportu i Turystyki, Komisja Doradztwa Prawno-Gospodarczego, Centrum Transferu Technologii i Managementu, Polsko-Niemiecka Komisja Rzeczoznawstwa Samochodowego, Transportu i Utylizacji Środków Transportu, Zespół Budownictwa, Architektury i Planowania Przestrzennego. Przy Zrzeszeniu Federalnym powołano równiez do życia AIE-Akademię Integracji Europejskiej mającą za zadanie tworzenie i umacnianie pro-polskiego lobbingu, promocje naukowe i gospodarczo-przemysłowe oraz inicjowanie przedsiębiorczości "start-up". FS - Niemiecko-Polskie Forum Studentów działające w obu krajach, mające siedziby w Berlinie i w Opolu. Do głównych zadań Forum należy: Realizacja postanowień Traktatu Niemiecko-Polskiego i tworzenie wspólnej platformy działania studentów w UE, TKP-Przedstawicielstwo Towarzystwa Konsultantów Polskich w UE (głównymi celami towarzyszącymi powstaniu Przedstawicielstwa TKP w Unii Europejskiej było wykorzystanie ogromnego potencjału inżynieryjno-technicznego członków Zrzeszenia Federalnego w zakresie niezależnego konsultingu na terenie Polski, jak i możliwość wymiany doświadczeń między konsultantami polskojęzycznymi z Niemiec i członkami TKP z Polski).

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.pol-ing.de
(Strona Stowarzyszenia otworzy się w nowym oknie a bieżące zostanie automatycznie zamknięte)